Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Spolek včelařů Zlatníky

Historie našeho včelařského spolku sahá až do roku 1901, kdy byl 23.srpna ustavující schůzí založen, tehdy přistoupilo 16 členů.
V současnosti je Spolek včelařů Zlatníky samostatná včelařská organizace.
Členskou základnu tvoří v průměru 30 členů z obcí Ohrobec, Lhota, Dolní Břežany, Zlatníky, Hodkovice, Horní Jirčany, Jesenice, Vestec, Kocanda, Osnice a Zdiměřice, kteří obhospodařují přibližně 250 včelstev.
Při ZŠ, MŠ, ZUŠ v Jesenici je zřízen včelařský kroužek Jeseničtí včelaříci, kde je odborným lektorem člen výboru spolku p.Koblasa.

Chod spolku zajišťuje tříčlenný výbor, je jeho statutárním orgánem. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Na hospodaření a činnost orgánů spolku dohlíží tříčlenná kontrolní komise. Práva a povinnosti členů a jednotlivých orgánů upravují Stanovy spolku.
Činnost spolku je finančně podporována z rozpočtu města Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky